Rioleringswerken

Ageco zorgt voor een gespecialiseerde aanpak van uw rioleringswerken. Het afvalwater en hemelwater worden opgevangen en – indien vereist - gescheiden afgevoerd. Het is bij alle nieuwbouwwoningen en grote verbouwingen verplicht om een gescheiden afvoer te plaatsen. Twijfelt u wat voor u van toepassing is? Neem contact met ons op voor professioneel advies!